English (UK)SpanishESFrenchfr-FR

S&N assessors

Accidents de trànsit i reclamació

Ràtio:  / 0
DolentBo 

Puc reclamar una indemnització?

Si heu patit un accident de trànsit, és molt possible que tingueu dret a reclamar una indemnització. El Real Decret Legislatiu 8/2004, de 29 d'octubre, regula la responsabiltiat en els accidents de trànsit, així com les fórmules en que han d'ésser calculades les indemnitzacions. També estableix que les responsabilitats dels conductors han d'ésser assegurades amb una assegurança obligatòria, que respondrà dels danys patits. Si no existeix assegurança, respondrà el Consorcio de Compensación de Seguros, de manera que mai no ens quedarem sense indemnització, en el cas que hi tinguem dret.

Com es calcula la indemnització?

En cas de lesions la indemnització es calcula, en primer lloc, en funció dels dies de recuperació o estabilització de les lesions. En concret, s'estableix una indemnització per dia de recuperació en funció de la gravetat. En segon lloc, una vegada superada la fase d'estabilització, s'indemnitzen les seqüeles d'acord amb el barem que estableix la pròpia llei. També es poden aplicar factors de correcció depenent de la gravetat de les lesions o dels ingressos deixats de percebre. Les indemnitzacions per defunció es calculen d'acord amb la Taula I que s'actualitza anualment.

Quan costa la reclamació?

Es possible que, si disposem d'assegurançes de vehicles, de la llar o personals, la mateixa asseguradora ens garanteixi una defensa jurídica. Moltes asseguradores, a més a més, permeten que la reclamació es pugui encarregar a un professional independent, assumint l'asseguradora una part o la totalitat dels honoraris d'advocat i procurador. Per tant, caldrà analitzar amb deteniment les pòlisses que tinguem subscrites.

Quan temps tinc per reclamar?

Hi ha diversos terminis de prescripció en funció del procediment escollit per reclamar i el tipus d'accident. Cal consultar-ho amb un advocat especialitzat. Els terminis oscil·len entre els sis mesos i els tres anys.

Vull més informació.

No dubteu a contactar-nos

 

 

bull_1 bull_2 bull_3 hover background1 background2