English (UK)SpanishESFrenchfr-FR

S&N assessors

 

Abonament Laboral

 

Les persones o els col·lectius que només desitgin protegir i garantir la defensa dels seus drets laborals, poden contractar aquest abonament, que els permetrà realitzar qualsevol consulta relacionada amb el dret al treball de forma gratuita i gaudir de descomptes del 30% sobre els honoraris habituals de S&N assessors. Inclou, entre d'altres:

 

 • Discriminació salarial
 
 • Regulació de jornada. Absències i excedències
 
 • Acomiadaments disciplinaris
 
 • Reclamacions d’indemnitzacions i Fons de Garantia Salarial
 
 • Mobilitat funcional i geogràfica
 
 • Assetjament sexual i coaccions
 
 • Acomiadaments Col·lectius i Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO)
 
   

 

Preus i quotes:
 
El preu de l’abonament laboral és de 45 euros l’any, IVA inclòs, més 45 euros d’entrada el primer any.
 
 
En tots els casos, l’abonament cobreix el període d’un any natural (de gener a desembre)

Per poder abonar-vous heu de passar pel nostre despatx, omplir la sol·licitud d'abonament i pagar l'entrada.

 

 

Abonament Total

 

Les persones que se subscriguin a aquest abonament tenen dret a l’assessorament gratuït en totes les especialitats de S&N assessors, a més i d'un descompte del 30% sobre els honoraris habituals de S&N assessors. Les nostres especialtiats són, entre d'altres:

 

 • Dret penal
 • Dret laboral, accidents de treball i prevenció de riscos a la feina
 • Dret matrimonial i incapacitacions
 • Estrangeria
 • Accidents de circulació
 • Caigudes al carrer
 • Violència de gènere
 
Preus i quotes:
 

El preu de l’abonament total és de 75 Euros l’any, IVA inclòs, més 45 euros d’entrada el primer any.

Per poder abonar-vous heu de passar pel nostre despatx, omplir la sol·licitud d'abonament i pagar l'entrada.

 

 

bull_1 bull_2 bull_3 hover background1 background2