Catal-ca_ESEnglish (UK)SpanishES

S&N assessors

Utilitats

 

Estrangeria

 

 

El següent es un enllaç a Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Els continguts i el disseny pertanyen a la citada entitat:

Estat del seu expedient

El següent es un enllaç a Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Els continguts i el disseny pertanyen a la citada entitat:

Renovació

 

El llistat de documents oferts a continuació es descarrega directament domini d'Internet extranjeros.mtin.es, que és titularitat del Ministerio de Trabajo e Inmigración

Modelos de solicitudes

 

 • Modelo EX00: Solicitud de autorización de estancia y prórrogas:imagen PDF
 • Modelo EX01: Solicitud de autorización de residencia temporal no lucrativa:imagen PDF
 • Modelo EX02: Solicitud de autorización de residencia temporal por reagrupación familiar: imagen PDF
 • Modelo EX03: Solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena:imagen PDF
 • Modelo EX04: Solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo para investigación:imagen PDF
 • Modelo EX05: Solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo Tarjeta Azul-UE:imagen PDF
 • Modelo EX06: Solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo cuenta ajena de duración determinada:imagen PDF
 • Modelo EX07: Solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia: imagen PDF
 • Modelo EX08: Solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios: imagen PDF
 • Modelo EX09: Solicitud de autorización de estancia o residencia temporal con excepción de la autorización de trabajo: imagen PDF
 • Modelo EX10: Solicitud de autorización de residencia o residencia y trabajo por circunstancias excepcionales: imagen PDF
 • Modelo EX11: Solicitud de autorización de residencia de larga duración o de larga duración-UE : imagen PDF
 • Modelo EX12: Solicitud de autorización para trabajar : imagen PDF
 • Modelo EX13: Solicitud de autorización de regreso: imagen PDF
 • Modelo EX14: Solicitud de Informe previo para desplazamiento temporal de menores extranjeros: imagen PDF
 • Modelo EX15: Solicitud de Número de Identidad de Extranjero (NIE) y Certificados: imagen PDF
 • Modelo EX16: Solicitud de Cédula de Inscripción o Título de viaje: imagen PDF
 • Modelo EX17: Solicitud de Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE): imagen PDF
 • Modelo EX18: Solicitud de certificado de registro de residencia comunitaria: imagen PDF
 • Modelo EX19: Solicitud de tarjeta de residencia de familiar de ciudadano comunitario: imagen PDF

 

 

bull_1 bull_2 bull_3 hover background1 background2